Casefilm.nl

Casefilm.nl. Je verhaal in een korte film.

Onze manier van communiceren verandert: we zijn 24/7 connected en communiceren voornamelijk digitaal. Door de overvloed aan informatie wordt het steeds moeilijker om de aandacht te trekken. Maar wat als je nu graag wil opvallen met je merk of bedrijf? En wat als je succesvolle campagne, project of event de spotlights verdient?

Casefilm.nl vat je verhaal to-the-point samen in een video van één a twee minuten. Met een film waarvan de dynamiek precies past bij je project, campagne of bedrijf. Daarmee maak je impact. 

We gaan aan de slag met de content van jouw merk of campagne. Heb je die niet of niet genoeg? Dan schieten we extra beeldmateriaal of maken we strakke illustraties die naadloos aansluiten op jouw verhaal of campagne. De voice-over is de finishing touch waardoor jouw verhaal die extra dimensie krijgt. Storytelling op maat.

Waarom een Casefilm?

  • Om een krachtige (sales)pitch neer te zetten met een korte film over je merk of portfolio
  • Als je een ‘awardwinning’ campagne hebt gemaakt en je de jury moet overtuigen met een ijzersterk verhaal  
  • Omdat filmpjes goed scoren op je website, sociale media en in je e-mailcampagnes 

Stel hieronder zelf de inhoud en lengte van je casefilm samen en je ontvangt binnen één werkdag een offerte:

open/close sections

Storyboard

Open / Close

Voice-over

Open / Close

Title screens

Open / Close

Music

Open / Close

Motion graphics

Open / Close

Photography

Open / Close

Filming

Open / Close

Editing

Open / Close

Send your request

Open / Close

Your casefilm

Chosen items: